کنگره MERC2010
کنگره MERC2008

انجمن تحقیقات راینولوژی در سال1386 با هدف ارتقای سطح آموزشی و پژوهشی جراحان و متخصصان فعال در حوزه راینولوژی تاسیس شد.
از بدو تاسیس تا کنون، انجمن تلاش کرده است با برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت، نسبت به ارائه راهکارهای کارآمد جهت پرکردن خلاء های آموزشی و پژوهشی وموجود نیز پاسخ به نیازهای علمی همکاران اقدام نماید.
 

منو
RRS & John Hopkins
بولتن انجمن