کنگره MERC2010
کنگره MERC2008

کارگاه بالون سینوپلاستی


روش جدید ساینوپلاستی در اولین ورکشاپ ساینوپلاستی ایران

روش جدید جراحی به نام بالون ساینوپلاستی که توسط دکتر محسن نراقی در تهران انجام گردید،  برای اولین بار در ورکشاپ ساینوپلاستی ایران به طور زنده برای متخصصان و راینولوژیست های ایرانی و خارجی در سالن همایش پخش شد. همچنین پخش زنده این جراحی به طور همزمان در سایت اینترنتی انجمن تحقیقات راینولوژی ایران و نیز سایت کنگره بین المللی راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت خاورمیانه با بازدیدکنندگانی از  کشورهای مختلف صورت گرفت. بالون سینوپلاستی بدون حتی یک برش بوده و در صورتی که توسط جراح بینی و راینولوژیست با تجربه انجام شود روشی با حداقل صدمه بافت های داخل بینی است. در مارچ 2007 آکادمی جراحان گوش و حلق و بینی و سرو گردن آمریکا ایمنی این روش را تایید کرد.


  

منو
RRS & John Hopkins
بولتن انجمن