کنگره MERC2010
کنگره MERC2008

دومین سمپوزیوم جراحی پلاستیک صورت

دومین سمپوزیوم روش های پیشرفته در راینوپلاستی و چهارمین کارگاه آموزشی جراحی زنده راینوپلاستی 3و4 آذر ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد.

 3 و 4 آذر ماه امسال، مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی میزبان دومین سمپوزیوم روشهای پیشرفته در راینوپلاستی خواهد بود. در این برنامه که  به همت انجمن تحقیقات راینولوژی و با حضور تنی چند از اساتید برجسته بین المللی برگزار خواهد شد، عناوین تخصصی و فوق تخصصی در حوزه جراحی پلاستیک بینی و صورت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برنامه سمپوزیوم در قالب سخنرانی، کورسهای موضوعی تخصصی و جراحی لایو طرح ریزی شده است. برنامه ریزان سمپوزیوم تلاش کرده اند تا با نظرسنجی های صورت گرفته در برنامه های قبلی انجمن تحقیقات راینـولوژی، بر رفـع نیازهای دانشی و مهارتی شرکت کنندگان تمرکز کنند. به نظر می رسد این برنامه پیش درآمد خوبی برای سومین کنگره خاورمیانه ای راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت از 5 تا 8 اردیبهشت سال 91 باشد.
اولین دوره این سمپوزیوم دو سال گذشته با همکاری و مشارکت بخش ENT دانشگاه جانـز هاپکـینز آمریکا در تهران برگـزار شد و مورد استقـبال علاقه مندان قرار گرفت.


 

Topics:

Tip Suturing Techniques
Management of the overprojected Nasal Tip
Revision Rhinoplasty: Form vs Function
Nasal Base Narrowing
Role of Septal Surgery in Management of the Crooked Nose
Precision in Dorsal Profile Alignment
Reduction Rhinoplasty
Augmentation Rhinoplasty
Advantages of Endonasal Rhinoplasty
Transition from Simple to Difficult Noses
Deviated Nose
Quality of Life after Rhinoplasty
Tip Procedures
Facial Plastic Injectables
Botox Injections
Autologous fascia lata and fascia temporalis with diced cartilage
Flaring and support spreader flap; upper lateral steal


Video Demonstration on Revision Rhinoplasty
Live Surgery for Nasal Valve Reconstruction
 
منو
RRS & John Hopkins
بولتن انجمن